Startni set 5 u 1 Diasa

4.300,00 rsd

Ovaj set sadrži: Multi tablete 20g – 1 kg , Plovak za tablete 20g , Hlor granule 1 kg , Ph minus granule 1 kg, Tester na listiće za ph/Cl – 10 kom

Kako se koristi :

Hlor-Ph :

Startni tretman :

dodati 15 gr. HLOR GRANULATA 60 na svaki m3 vode. Nakon 2 sata, podesite pH vrednost vode između 7,2 i 7,6 to ćemo postići dodavanjem 150g PH minus GR koji smanjuje za 0,2 jedinice pH na 10 m3 vode .

Tretman održavanja:

Sa podešenom pH vode, dodajte na svakih 7 ili 10 dana 1 tabletu MULTI TABLETU 5 AKCIJA na 2m3 vode. Ove doze su indikativne i mogu se modifikovati u zavisnosti od karakteristika bazena, temperature itd. Inicijalno lečenje treba ponoviti kad god postoji nedostatak transparentnosti u vodi.

pH MINUS granule

Granule se koriste kada je potrebno da se smanji pH bazenske vode koja je iznad 7,6. To je veoma bitno za tretman bazenske vode , da bi se obezbedilo da koža kupača ne bude iziritirana neravnomernim nivoom pH vrednosti. Idealna pH vrednost vode je između 7,2 do 7,6. Nivo pH se može lako utvrditi koristeći pH taster i to bi trebalo da se vrši dva puta dnevno. Kada nema kupača u bazenu sipajte potrebnu količinu u posudu sa vodom, a zatim mešavinu ravnomerno sipajte po površini bazena.

HLOR GRANULAT 60

Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Preporučuje se korišćenje HLOR GRANULAT 60 u večernjim satima, kada kupači napuste bazen. Odmerenu količinu HLOR GRANULATA 60 (merenje vršiti sa kašicicom), sipajte po rubu bazena. Nije neophodno prethodno rastvaranje u vodi, granule će se rastvoriti u potpunosti za 15-20 minuta. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Merenje vrednosti pH I slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnog testera za pH I hlor ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima kod velikih bazena.

Šok doza: Pri prvom punjenju bazena dodajte 10g HLOR GRANULATA 60 na svakih m3 vode. Posle 2 sata, podesiti pH vrednost između 7,2 I 7,6 koristeći Ph MINUS ili Ph PLUS regulator.

Doza za održavanje: U vodu sa podešenom pH vrednošću, dodati 1 do 3g HLOR GRANULATA 60 na svaki m3 vode svakog dana. Doziranje treba vršiti u večernjim časovima kad nema kupača. Količina slobodnog rezidualnog hlora mora da bude između 0,6 I 1mg/l da bi kupači mogli da se kupaju. Period zabrane ulaska u bazen je 6h.

Multi tableta 5u1 – 20g

Tabletu MULTI TABLETE 5 akcija, staviti u plutajući dozator za hemikalije ili u skimer korpu. Tabletu nemojte nikada ubaciti u bazen sa plastičnom podlogom, jer ce joj izbledeti boja. Doziranje treba vršiti u večernjim časovima kada nema kupača.

UPUTSTVO ZA RESAVANJE PROBLEMA SA VODOM

UPUTSVO-ZA-RESAVANJE-PROBLEMA-SA-VODOM

KATALOG HEMIJE DIASA

KATALOG-HEMIJJE

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE HEMIJE

Uputsvo-za-doziranje-hemije

Korpa